ديدبان پزشكي سويس
اين درخواست را كه توسط خدمات اهداي خون انتقال
خون سويس ارائه شد، تاييد نمود.

مردان همجنسگرا و مردان دوجنسگرا تحت اين قوانين مجاز خواهند بود تا
زماني كه براي سال گذشته مجرد بوده اند، خون اهدا كنند.

دستورالعمل پيشين
بيان مي كرد كه هر مردي كه از سال ١٩٧٧ با مردي رابطه جنسي داشته است از اهداي خون منع مي شود –
يك قانون كهنه كه در طول دهه ١٩٨٠ آمد.

انتقال خون سويس
از اين حركت استقبال نمود، اما گفت كه اين قانون از “كامل بودن به دور است.”

رادولف شواب، رييس
اين سازمان گفت كه اين سياست تغيير يافته به عنوان “نخستين تغيير براي مقررات
تبعيض آميز” ناميده شده است حتي اگر قوانين جديد از كامل و بي نقص بودن به دور
باشد.

او درخواست هايي
از دستورالعمل اهداي خون را بازگو نمود كه به جاي مرد همجنسگرا يا مرد دگرجنسگرا بودن بر رفتار جنسي متمركز بشوند.

ديدبان پزشكي سوييس
در يك بيانيه گفت مرداني كه با مردان رابطه جنسي دارند هنوز بطور نامتناسب در خطر ابتلا
به اچ آي وي هستند، اما اين دستورالعمل هاي جديد منجر به افزايش خطر براي دريافت كننده
انتقال خون نخواهد شد.”

در اول ژولاي به
قوانين جديد ترتيب اثر داده خواهد شد.

ترجمه تخصصي براي
دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد
و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در
تريبون زمانه
:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/switzerland-lifts-lifetime-ban-gay-men-donating-blood/
gs.5qFv8 A